Tarieven 2020

Zitting (of videoconsult) € 30,00
Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Zitting manuele therapie € 37,50
Zitting oedeemtherapie € 39.75
Zitting bekkenfysiotherapie € 39,75
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 45,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 43,50
Telefonische zitting (20 minuten) € 15,00
Screening € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 27,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 37,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 47,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 38,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 30,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 20,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 16,00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 12,00
Groepszitting van meer dan tien personen € n.v.t.
Toeslag voor uitbehandeling € 7,50
Inrichtingstoeslag € 7,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € n.v.t.
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 43,00
Niet nagekomen afspraak € 75 % tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € n.v.t.
Eenvoudige, korte rapporten € 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 52,00

Indien u voldoende verzekerd bent,  declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 Klik hier voor meer informatie omtrent vergoedingen.