Tarieven 2021

Zitting (of videoconsult) € 32,50
Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Zitting manuele therapie € 39,75
Zitting oedeemtherapie € 39,75
Zitting bekkenfysiotherapie € 39,75
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 45,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 43,50
Telefonische zitting (ca. 20 minuten) € 20,00
Screening € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 38,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 22,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 16,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 13,00
Groepszitting van meer dan tien personen € n.v.t.
Toeslag voor uitbehandeling € 7,50
Inrichtingstoeslag € 7,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € n.v.t.
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 43,00
Niet nagekomen afspraak € 75 % tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € n.v.t.
Eenvoudige, korte rapporten € 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 52,00

Indien u voldoende verzekerd bent,  declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 Klik hier voor meer informatie omtrent vergoedingen.