Maatregelen en voorwaarden hervatting fysiotherapeutische behandelingen

Behandeling in  de praktijk is weer mogelijk

U mag alleen naar de praktijk komen voor behandeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. U heeft geen last van een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of
  benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
 2. U heeft de afgelopen 24 uur geen klachten (COVID-19 symptomen, zie punt 1) heeft gehad.
 3. U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten
 4. Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen geen corona is vastgesteld.

Bovenstaande geldt ook voor uw therapeut.

In uiterste nood mogen wij Corona patiënten nog wel zien. Dit alleen op strikt verzoek van een arts en met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om contact tussen mensen in de praktijk zo veel mogelijk te vermijden, gelden de volgende maatregelen:

 1. We vragen u om strikt 1,5 meter afstand te bewaren van andere in de praktijk aanwezige personen. Dit geldt ook voor u behandelend fysiotherapeut, voor zover dit mogelijk is in het kader van de behandeling.
 2. Daar waar wij behandelen binnen de 1,5 meter doen we dit zo min mogelijk terwijl we u aankijken. Behandeling in buiklig heeft bijvoorbeeld de voorkeur boven ruglig.
 3. We plannen ruimer, zodat er tussen de behandelingen tijd over is om de praktijk te verlaten. Wij verzoeken u dan ook om max. 5 min. voor de afspraak aanwezig te zijn en na de behandeling zo snel mogelijk het gebouw weer te verlaten.
 4. In de oefenzaal zien wij nog maar 1 persoon tegelijk, tenzij het meerdere personen uit een gezin betreft.

Verder passen we de volgende hygiëne voorschriften toe:

 • Wij schudden geen handen.
 • Deuren van behandelruimtes worden door ons geopend en gesloten.
 • Bij binnenkomst en vertrek verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren. Desinfectiemiddel is beschikbaar in de praktijk.
 • Na elke afspraak desinfecteren wij onze ruimte en de gebruikte spullen.
 • Personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van een Corona infectie adviseren wij bij voorkeur een behandeling op afstand. Is dit niet mogelijk en behandeling wel noodzakelijk dan gebruiken wij de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: chirurgisch mondmasker en handschoenen en een bril. Wij raden u aan om hetzelfde te doen.
 • Een alternatief  is evt. behandeling in de buitenlucht op 1,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan het doen van loopoefeningen in de buitenlucht.

Naast ouderen boven de 69 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig verloop van een Corona infectie mensen onder dan 17 jaar met:

  1. Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen en/of
  2. Chronische hartaandoeningen en/of
  3. Diabetes mellitus en/of
  4. Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie en/of
  5. Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische   aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten en/of
  6. Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm2

Voor wat betreft het verdere beloop houden wij de actuele informatie van het RIVM in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl. Mocht u vragen hebben over onze aanpak dan horen wij dit graag.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen. Dit wel weer bij voorkeur via de app (Ilona Blauw bij voorkeur via Rixt Knip) of via onze contactformulier of de mail (info@fysiotherapieemmeloord.nl).